Pracownia badań daktyloskopijnych

Pracownia daktyloskopii

Data publikacji 18.03.2005

Zakres badań realizowanych w pracowni badań daktyloskopijnych:

 

Pracownia badań daktyloskopijnych:

  • badania z zakresu wizualizacji śladów obejmujące ujawnienie technikami laboratoryjnymi na różnych podłożach  śladów linii papilarnych, ewentualnie innych śladów dermatoskopijnych lub śladów rękawiczek, poprawę ich czytelności/jakości, ocenę ich przydatności do dalszych badań identyfikacyjnych oraz utrwalenie i zabezpieczenie,
  • badania z zakresu identyfikacji śladów linii papilarnych i poletkowej budowy skóry, polegające na ustaleniu zgodności porównywanych śladów z odbitkami porównawczymi,
  • przeszukania w krajowym systemie AFIS (czynność pozaprocesowa).

 

Pracownia śladów rękawiczek:

  • oceniająco - typujące (ustalenie pochodzenia śladu) - warunkiem uznania dostarczonego materiału badawczego za przydatny do badań jest wyodrębnienie w trakcie badań makroskopowych śladów pochodzących od rękawiczki,
  • porównawcze (ustalenie stopnia zgodności porównywanych materiałów badawczych).
Powrót na górę strony