Pracownia badań traseologicznych

Pracownia Traseologii

Data publikacji 18.03.2005

Zakres badań realizowanych w pracowni badań traseologicznych:

  • oceniająco-typujące - polegające  na ustalaniu pochodzenia i wartości badawczej śladu, określenie cech zgodnych dla śladów z różnych miejsc zdarzeń; możliwe jest również wskazanie, w oparciu o dostępne informacje (podręczne katalogi wzorów podeszwowych) istotnych cech grupowych do poszukiwania właściwego obuwia porównawczego,
  • porównawcze śladów obuwia/śladów środków transportu - polegające na ustaleniu stopnia zgodności porównywanych materiałów badawczych,
  • na zestawienie "pary" butów.
Powrót na górę strony