System Zarządzania w Laboratorium

System Zarządzania w Laboratorium

Data publikacji 14.02.2013

W związku ze standaryzacją policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Białymstoku wprowadzono i utrzymywany jest system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Prowadzenie badań według wymagań w/w normy gwarantuje, że  są one realizowane w sposób rzetelny i bezstronny. 

Najwyższe Kierownictwo Laboratorium ustanowiło Politykę Jakości.


 


Potwierdzeniem naszych kompetencji jest uzyskany w Polskim Centrum Akredytacji – Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.

 

 

 

 

Powrót na górę strony