Aktualności

Kampania społeczna pod nazwą „Ja pamiętam … A TY?”

Seniorów, którzy mają problemy z pamięcią przybywa coraz więcej w naszym społeczeństwie, co tylko wzmaga potrzebę troski i opieki wobec tej szczególnej grupy. Osoby starsze wraz z wiekiem podczas wykonywania prostych, codziennych czynności w domu, bądź z niego wychodząc - borykają się z własnym umysłem, stwarzając przy tym zagrożenie dla siebie oraz innych.

 

Grupa ta ze względu na związane z wiekiem choroby, takie jak zaniki pamięci, kłopoty z koncentracją i orientacją przestrzenną - znajduje się w grupie szczególnego ryzyka, jeśli chodzi o zaginięcia.

Zaginięcia to bardzo poważny problem społeczny, który jak obrazują statystyki - w ostatnich latach narasta. Na terenie woj. podlaskiego ich liczba oscyluje w granicach 600 osób rocznie, z czego zaginięcia seniorów (osób w wieku 60+) kształtują się na poziomie 11 – 13%, przejawiając również tendencję wzrostową.

W związku z powyższym tak ważna jest potrzeba zwrócenia uwagi społeczeństwa na wagę problemu oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym.

Poprzez wdrożenie projektu „Ja pamiętam… A TY?” chcemy zasygnalizować wszystkim osobom z najbliższego otoczenia osób starszych, szczególnie tych cierpiących na zaniki pamięci, że troska o ich bezpieczeństwo to obowiązek nas wszystkich – członków rodziny, znajomych, sąsiadów,…….

 

 

Powrót na górę strony