"Mam wybór... wybieram rozsądek"

SZKOLENIE BIAŁOSTOCKICH MEDYKÓW

W dniu 24 maja 2022 roku sierż. szt. Agata Kalinowska przeprowadziła szkolenie kadry medycznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z zakresu problematyki uzależnień nieletnich od narkotyków. Podczas spotkania policjantka zaprezentowała medykom walizkę edukacyjną, która zawiera substancje przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania.

Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją jego uczestników. Wymieniono się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w obszarze szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Policjantka przekazała pakiet tematycznych materiałów informacyjnych do rozdysponowania w poradniach i klinikach UDSK.

Powrót na górę strony