"poMOC, a nie przeMOC!"

Pomóż się odnaleźć - kampania

Kampania pn. „Pomóż się odnaleźć”.

 

Zapobieganie zaginięciom osób starszych jest istotną kwestią bezpieczeństwa społecznego. Dotyczy nie tylko seniorów, ich rodzin, ale potencjalnie może dotknąć każdego z nas.

Zaginięcia osób dorosłych mają różne przyczyny, a każda sprawa ma swój indywidualny charakter i przebieg. Do najczęstszych przyczyn należą jednak: zaniki pamięci, nagłe wystąpienie zaburzeń psychicznych, wypadki, zasłabnięcia, a także świadome zerwanie kontaktu z bliskimi. Istotnym czynnikiem takich sytuacji są choroby:  wylew, demencja, choroba Alzheimera, Parkinsona i depresja. Zdarza się, że starszej osobie przytrafia się nieszczęśliwy wypadek poza domem, a w wyniku urazu może też stracić pamięć i nie być w stanie powiedzieć, kim jest ani znaleźć drogi powrotnej do domu. Jedne z najtrudniejszych przypadków są wtedy, gdy giną bez wieści osoby w podeszłym wieku, które zostają pozostawione same sobie, którymi nie interesują się bliscy, gdy dochodzi do przemocy w rodzinie przez zaniedbanie. Zapobieganie przemocy w rodzinie wobec osób starszych jest szczególnie istotnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Ochrona seniorów przed przemocą należy do Powszechnych Praw Człowieka.

Działania poszukiwawcze wiążą się z zaangażowaniem do poszukiwań wielu funkcjonariuszy Policji, współdziałania straży pożarnej, leśnej czy innych służb oraz ochotników. Często poszukiwania prowadzone są pod bardzo silną presją czasu, w szczególności, kiedy do zaginięcia dochodzi w nocy, w okresie zimowym czy w terenie leśnym. Analiza przypadków lokalnych zaginięć wskazuje, że części z nich można byłoby uniknąć w przypadku zwiększonych działań prewencyjnych członków rodziny bądź mieszkańców powiatu. Policyjne statystyki wskazują, że w skali roku rejestrowanych jest około 20 tysięcy przypadków zaginięć. W kraju rejestruje się ok. 15 tys. zaginięć osób w wieku powyżej 55 r. życia, ok. 250 zaginięć kończy się odnalezieniem zwłok osoby zaginionej.

Zaginięcia woj. podlaskie:

 • 2016 r. – 624 w tym  96 osób powyżej 55 r. życia
 • 2017 r. – 694 w tym 118 osób powyżej 55 r. życia
 • 2018 r. – 664 w tym 116 osób powyżej 55 r. życia
 • 2019 r. – 330 w tym 64 osoby powyżej 55 r. życia

    (stan na dzień 5.09.2019 r.)

Zaginięcia seniorów kształtują się na poziomie około 17%, prawie dwukrotnie ginie więcej mężczyzn niż kobiet.

Przygotowując się do wyjścia z domu należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

 • Należy pamiętać, aby przed wyjściem (do lasu na grzybobranie, na wycieczkę, na spacer, do znajomych) poinformować bliskich o wyprawie określając okolicę, w której zamierzamy przebywać oraz przekazać przybliżony czas powrotu.
 • Podczas przebywania w lesie łatwo stracić orientację w terenie i zgubić się. Starajmy się zapamiętać charakterystyczne elementy terenu, które ułatwią odnalezienie drogi powrotnej.
 • Dobrze jest zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy.
 • Dobrze jest także założyć ubranie posiadające elementy odblaskowe, które mogą okazać się bardzo pomocne w razie akcji poszukiwawczej.
 • Do lasu najlepiej wybierać się w kilka osób, unikając samotnych wypraw. Co jakiś czas sprawdzać, czy ktoś za bardzo się nie oddalił od grupy.

Kierując się do najbliższej jednostki policji w celu zgłoszenia zaginięcia osoby należy być przygotowanym, że policjant poprosi o:

 1. podanie pełnych danych personalnych osoby zaginionej;
 2. aktualne zdjęcie osoby zaginionej;
 3. podanie cech wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem posiadanych znaków szczególnych;
 4. opisu ubioru w chwili zaginięcia z uwzględnieniem znaków firmowych;
 5. oznaczenie grupy krwi;
 6. opisanie przedmiotów posiadanych w chwili zaginięcia;
 7. podanie miejsca i okoliczności zaginięcia;
 8. rodzaju chorób, nałogów oraz charakter nawyków i skłonności, z uwzględnieniem prób samobójczych;
 9. określenie prawdopodobnych przyczyn zaginięcia, w kontekście sytuacji rodzinnej, zawodowej, konfliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów;
 10. podanie adresów osób i instytucji, do których mogła udać się osoba zaginiona.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony