"poMOC, a nie przeMOC!"

16 Dni Przeciwko Przemocy - działania w Grajewie

Działania w dniach 1-13.12.2021

Profilaktyk Komendy Powiatowej Policji w Grajewie wspólnie z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozmawiali z maturzystami o przemocy w rodzinie. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie reagowania na przypadki podejrzenia stosowania przemocy.

Profilaktyk grajewskiej Policji wspólnie z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC przeprowadzili cykl spotkań z maturzystami Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie pod hasłem „Bądźmy czujni”. Podczas spotkań omówili tematykę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazali instytucje pomagające w tym zakresie. Spotkania miały na celu uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko przemocy w rodzinie oraz ukierunkowanie na właściwą reakcję w przypadku podejrzenia stosowania przemocy.

Policjanci apelują o to, aby posiadając wiedzę o przypadkach przemocy w rodzinie, nie być obojętnym i reagować poprzez powiadomienie Policji bądź pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.

 

Powrót na górę strony