"poMOC, a nie przeMOC!"

SZKOLENIE BIAŁOSTOCKICH MEDYKÓW

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Naczelnik Wydziału Prewencji – mł. insp. Maciej Zakrzewski oraz sierż. szt. Agata Kalinowska przeprowadzili szkolenie pracowników medycznych UDSK z zakresu roli służby zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości służb medycznych w zakresie reagowania na przypadki podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni są najbliżej tych, którzy mogą być zagrożeni przemocą ze strony najbliższych i mogą tą przemoc zatrzymać poprzez wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz wskazanie instytucji pomocowych.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zwrócili uwagę na poprawność identyfikowania ofiar przemocy, szczegółowo omówili procedurę „Niebieskie Karty”, jak prawidłowo należy wypełnić formularz „Niebieska Karta – A” oraz jak działa zespół interdyscyplinarny/grupa robocza. Policjanci apelowali o to, aby posiadając wiedzę o przypadkach przemocy w rodzinie nie pozostać obojętnym na krzywdę.

Powrót na górę strony