"poMOC, a nie przeMOC!"

INTERDYSCYPLINARNA EDUKACJA

Jesienią br. wojewódzki koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – mł. asp. Agata Kalinowska przeprowadziła szkolenia członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych w trzech powiatach województwa podlaskiego.

Na szkoleniach zostały omówione praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych , których celem jest zapobieganie przemocy w rodzinie. Prowadząca spotkanie przedstawiła konkretne rozwiązania na najczęstsze problemy występujące w zakresie objętym tematyką szkolenia. Uczestnicy uzyskali wiedzę dotyczącą tworzenia warunków współpracy celem poprawy efektywności interdyscyplinarnych działań. Mł. asp. Agata Kalinowska nawiązała do roli ośrodków pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze „Niebieskie Karty”. Koordynator do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawiła założenia wojewódzkiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!” i sposoby rozpoznawania zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci oraz możliwe konsekwencje prawne i psychologiczne jej stosowania.

Powrót na górę strony