"poMOC, a nie przeMOC!"

SŁUŻBY RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY

Realizując założenia programu „poMOC, a nie przeMOC!” dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, wojewódzki koordynator procedury „Niebieskie Karty” – mł. asp. Agata Kalinowska przeprowadziła szkolenie pracowników medycznych Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy z zakresu roli służby zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem prelekcji było podniesienie świadomości służb medycznych w zakresie reagowania na przypadki podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Policjantka apelowała o to, aby posiadając wiedzę o przypadkach przemocy w rodzinie nie pozostać obojętnym na krzywdę.

Spotkanie zakończyło się dyskusją jego uczestników. Zarówno policjanci, jak i pracownicy medyczni wymieniali się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w obszarze szeroko rozumianej przemocy. Uczestnikom spotkania przekazano materiały informacyjne, druki formularzy „Niebieska Karta-A” i „Niebieska Karta-B” oraz wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Powrót na górę strony