"poMOC, a nie przeMOC!"

SZKOLENIE W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W BIAŁYMSTOKU

Wojewódzki koordynator procedury „Niebieskie Karty” – mł. asp. Agata Kalinowska przeprowadziła szkolenie pracowników medycznych UDSK w Białymstoku z zakresu roli służby zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dzieci.

Głównym celem prelekcji było podniesienie świadomości służb medycznych w zakresie reagowania na przypadki podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie u pacjentów szpitala. Policjantka apelowała o to, aby posiadając wiedzę o przypadkach przemocy w rodzinie nie pozostać obojętnym na krzywdę małoletnich.

Uczestnikom spotkania przekazano materiały informacyjne, druki formularzy „Niebieska Karta-A” i „Niebieska Karta-B” oraz wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Powrót na górę strony