Zespół I

Zespół I

  • przemyt i handel gatunkami zagrożonymi flory i fauny – przestępstwa związane z ochroną środowiska (znęcanie się nad zwierzętami), kłusownictwo, nielegalne składowanie odpadów;
  • nielegalne posiadanie okazów ujętych w Konwencji Waszyngtońskiej (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), Konwencja Waszyngtońska – międzynarodowy układ kontrolujący transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami;
  • oszustwa podatkowe na szkodę Skarbu Państwa np. VAT, akcyza i inne;
  • wyłudzanie dotacji i subwencji z funduszy Unii Europejskiej;
  • „pranie brudnych pieniędzy”;
  • szara strefa, nielegalne zatrudnienie – przestępstwa związane z rynkiem pracy;
  • podróbki leków, suplementów diety i żywności, anaboliki, sterydy.
Powrót na górę strony