Rodzaje i kwalifikacja prawna przestępstw komputerowych

Rodzaje i kwalifikacja przestępstw komputerowych.

Art. 286 kk – oszustwa popełniane za pośrednictwem Internetu,

Art. 267 § 1 kk – nieuprawnione uzyskanie informacji (hacking)

Art. 267 § 2 kk – podsłuch komputerowy (sniffing)

Art. 268 § 2 kk – udaremnienie uzyskania informacji

Art. 268a kk – udaremnienie dostępu do danych informatycznych,

Art. 269 § 1 i 2 kk – sabotaż komputerowy

Art. 269a kk – rozpowszechnianie złośliwych programów oraz cracking

Art. 269b kk – tzw. „narzędzia hacker’skie”

Art. 287 kk – „phishing”

Przestępczość intelektualna: piractwo komputerowe, naruszenia praw związanych ze znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi

Powrót na górę strony