Znęcanie się nad zwierzętami. Ochrona zagrożonych gatunków CITES

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem- konwencja CITES - skontaktuj się z Policją.

 

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Wydział Przestępczości Gospodarczej

ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
tel. 47-711-31-10
fax. 47-711-31-11

e-mail: zielona.strefa.kwp@bk.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Wydział Prewencji

ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
tel. 47-711-32-10
fax. 47-711-32-07

e-mail: zielona.strefa.kwp@bk.policja.gov.pl

Kolejnym sposobem zgłoszenia bez wychodzenia z domu jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Tutaj przestepstwa i swoje spostrzeżenia należy zgłosic wybierając zdarzenie z katalogu spraw:

  • znęcanie się nad zwierzętami,
  • kłusownictwo,
  • zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych,
  • dzikie wysypiska śmieci,
  • nielegalna wycinka drzew,
  • niszczenie zieleni,
  • poruszanie się po terenach leśnych quadami

CITES - Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie, w dniu 3 marca 1973 roku, zwana jest także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pod adresem www.mos.gov.pl/cites-ma

Powrót na górę strony