Stop agresji drogowej

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej „STOP agresji drogowej”.

 

 

Na adres stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl* można przesyłać wszelkie sygnały o rażących naruszeniach przepisów ruchu drogowego na terenie województwa podlaskiego, jak też o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 

Policjanci przeanalizują nadesłane materiały, dążąc do ustalenia sprawcy popełnionych czynów celem pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.

Proponowane przedsięwzięcie to doskonała propozycja dla osób, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo na drodze i chcą wyrazić swój sprzeciw brawurowym zachowaniom niektórych kierowców.

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu i nagrałeś ten fakt przy pomocy kamery, a bezpieczeństwo nie jest dla Ciebie obojętne, POWIADOM NAS!

stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl*

Ponadto przypominamy, że mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, na powyższy adres można przesyłać  informacje o wszelkich innych nieprawidłowościach, z jakimi spotykają się Państwo na drogach województwa podlaskiego (np. nieprawidłowa organizacja ruchu drogowego, nieprawidłowe oznakowanie itp.).
 

* Zasady przesyłania korespondencji:

 1. Koniecznie wpisz:
  • dane pojazdu, którym kierowała osoba popełniająca wykroczenie w ruchu drogowym, tj. markę oraz numer rejestracyjny pojazdu (niezbędne zwłaszcza w sytuacji nieczytelnego materiału foto/wideo),
  • datę, godzinę i miejsce zdarzenia, tj. miejscowość, nr drogi/nazwa ulicy.
 2. Informacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko zgłaszającego,
  • sposób kontaktu ze zgłaszającym (e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres do korespondencji).
 3. Materiały (np. foto, wideo itp.), które chcesz nam udostępnić , przed wysłaniem należy spakować przy użyciu programu kompresującego do formatu ZIP (nasz system pocztowy nie akceptuje niektórych formatów, w tym plików typu *.exe oraz plików video: *.avi, *.mpg, *.mp4 itp.).
 4. Maksymalny łączny rozmiar załączników – 40 MB.
  Jeśli materiał filmowy przekracza rozmiar 40 MB, nie dołączaj go do wiadomości e-mail – poinformuj nas tylko o tym fakcie w treści wiadomości, a my w odpowiedzi prześlemy Ci link, który umożliwi przesłanie filmu na nasz serwer.
 5. Prosimy o nieprzesyłanie filmów na publicznie dostępne serwery „w chmurze”, np.: Google Drive, OneDrive, Dropbox itp.
 6. W przypadku wystąpienia problemów  z przesłaniem nam materiałów wyślij wiadomość na powyżej wskazany adres – skontaktujemy się z nadawcą drogą elektroniczną celem wypracowania właściwego sposobu przekazania informacji.


WAŻNA INFORMACJA
Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Cechy identyfikacyjne pojazdów oraz wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.

 

 • Przykład wypełnionej formatki
Powrót na górę strony