Milicja Obywatelska

Milicja Obywatelska

Data publikacji 16.02.2006

Po wyzwoleniu Białegostoku, 27 lipca 1944 r. do Białegostoku (z Lublina) przybyła grupa przedstawicieli PKWN, którym powierzono organizowanie życia społeczno – politycznego i gospodarczego w woj. białostockim. Wśród nich był ppor. Tadeusz Paszta odpowiedzialny za organizację milicji. Pierwsze komendy i posterunki MO utworzono w Białowieży, Hajnówce, Narwi i Narewce. PKWN 7 października 1944 r. wydał dekret o powołaniu Milicji Obywatelskiej, która miała za zadanie między innymi: ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, dochodzenie i ściganie przestępstw, wykonywanie zleceń władz administracyjnych, sądów i prokuratury w zakresie prawem przewidzianym.

 

W woj. białostockim utworzono Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej i podległe komendy powiatowe oraz posterunki. Pierwszą siedzibą KW MO był budynek przy ul. Warszawskiej 50, następnie (w latach 1955 – 56) przy ul. Mickiewicza 5, a od jesieni 1957 r. gmach wybudowany przy ul. Sienkiewicza 65. Do roku 1975, tj. do czasu reformy administracyjnej kraju, KW MO w Białymstoku podlegały: Komenda Miejska MO i Komenda Powiatowa MO w Białymstoku, a także Komendy Powiatowe MO w Augustowie, Ełku, Gołdapi, Olecku, Suwałkach, Łomży, Kolnie, Grajewie, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem, Bielsku Podlaskim, Dąbrowie Białostockiej, Łapach, Mońkach, Hajnówce, Siemiatyczach i Sokółce. Według nowego podziału kraju, na obszarze dawnego woj. białostockiego utworzono trzy KW MO: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, którym podlegały komendy powiatowe. W 1982 r. zostały wprowadzone zmiany w nazewnictwie jednostek milicyjnych, pojawiły się wojewódzkie, miejskie i rejonowe urzędy spraw wewnętrznych.

 

Kiedy w sierpniu 1989 r. Sejm na stanowisko premiera powołał Tadeusza Mazowieckiego rozpoczęły się zmiany, które zaowocowały przyjęciem tzw. pakietu ustaw policyjnych. Na mocy ustawy zniesiono Milicję Obywatelską, a w jej miejsce powołano Policję.

Powrót na górę strony