Podstawowe informacje - IPA

Data publikacji 02.02.2005

Podlaska Grupa Wojewódzka
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
w Białymstoku

www.ipapolska.pl/podlaska/

ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
REGON 052211570, NIP 9661691106
e-mail: podlaska.gw@ipapolska.pl

Rachunek bankowy: 49 2030 0045 1110 0000 0422 4640

KOMUNIKAT: IPA Sekcja Polska jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). W związku z okresem rozliczeniowym podatku dochodowego za 2019 r. Prezydium Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej zwraca się z prośbą o wpłaty w ramach 1% OPP na nr KRS: 0000154720 z dopiskiem: Białystok lub Łomża lub Suwałki.

Jak zostać członkiem Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association w Białymstoku.

  • Aby zostać członkiem naszego stowarzyszenia należy:

  • wypełnić deklarację członkowską (w załączeniu),
  • dołączyć 2 zdjęcia (format paszportowy),
  • dokonać wpłaty 70 zł (w tym: 20 zł wpisowego, 35 zł opłata znaczka do legitymacji, 15 zł opłata członkowska na PGW).

 

Deklaracje należy składać u Przewodniczących Regionów IPA, którzy przekażą następnie do Sekretarza PGW w Białymstoku w celu zatwierdzenia kandydatur przez Prezydium Zarządu PGW w Białymstoku.

 

Adres Regionu: 

Podlaska Grupa Wojewódzka IPA w Białymstoku   
Region IPA Białystok 
ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok 

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka

Prezydium Zarządu International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji

 

Sekcja Polska

Podlaska Grupa Wojewódzka

 

1.Dariusz Kuzia – prezes,

tel.+48 694 710 818

e-mail: podlaska.gw@ipapolska.pl

 

2.Andrzej Wakulewski – sekretarz, tel. +48 606 800 630

3.Mariusz Kozikowski -zastępca sekretarza,

4.Radosław Skubina-Skarbnik,

5.Hubert Konopko-członek,

6.Cezary Wyrwas-członek,

7.Jarosław Wronowski-członek.

 

 

Komisja Rewizyjna International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji

 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka

 

1.Małgorzata Czarniecka-przewodnicząca,

2.Konstanty Panasiuk-członek,

3.Karolina Borawska- członek.

 

 

Prezydium International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska  Podlaska Grupa Wojewódzka  Region Białystok

 

 

1. Sławomir  Zrajkowski – przewodniczący,

 tel. +48 601 347 123

e-mail: slawekipapolska@wp.pl

2. Andrzej Wakulewski - sekretarz,

 3. Krzysztof  Prolejko- zastępca sekretarza,

4. Artur Daszuta - skarbnik,

5. Andrzej Puchalski - członek,

6. Piotr Auchimik - członek,

7. Krzysztof Pawłowski -członek.                                                                                                    

 

 

Komisja Rewizyjna 

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji

 

Sekcja Polska

Podlaska Grupa Wojewódzka

Region  Białystok

1. Jarosław Grycuk - przewodniczący,

2. Andrzej Chilimoniuk - członek,

3. Jerzy Doroszkiewicz - członek.

 

Prezydium International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Łomża

 

1.Mariusz Kozikowski-przewodniczący, tel.+48 606 588 999 e-mail:ipa.lomza@gmail.pl

2.Grzegorz Kamiński -sekretarz,

3.Przemysław Chojnicki -zastępca sekretarza,

4.Mirosław Zyskowski-skarbnik,

5.Dariusz Kuzia-Członek.  

 

 

Komisja Rewizyjna 

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji

 

Sekcja Polska

Podlaska Grupa Wojewódzka

Region  Łomża

1.Jacek Januszewski-przewodniczący,

2.Adam Rzepnicki -członek,

3.Kamil Skłodowski-członek.

 

 

Prezydium International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka  Region Suwałki

 

  1. Jarosław Wronowski -przewodniczący, tel.+48 508 437 132

2.Radosław Skubina-Sekretarz

3.Tadeusz Brzozowski-zastępca sekretarza,

4.Tomasz Rutkowski-skarbnik,

5.Hubert Konopko-członek.

 

Komisja Rewizyjna 

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji

 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region  Suwałki

1.Sebastian Janus-przewodniczący,

2.Łukasz Nowosadko-członek,

3.Teresa Ślużyńska-członek.

 

 

Powrót na górę strony