Podstawowe informacje - IPA

Data publikacji 02.02.2005

Podlaska Grupa Wojewódzka
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
w Białymstoku

www.ipapolska.pl/podlaska/

ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
REGON 052211570, NIP 9661691106
e-mail: podlaska.gw@ipapolska.pl

Rachunek bankowy: 49 2030 0045 1110 0000 0422 4640

KOMUNIKAT: IPA Sekcja Polska jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). W związku z okresem rozliczeniowym podatku dochodowego za 2019 r. Prezydium Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej zwraca się z prośbą o wpłaty w ramach 1% OPP na nr KRS: 0000154720 z dopiskiem: Białystok lub Łomża lub Suwałki.

Jak zostać członkiem Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association w Białymstoku.

  • Aby zostać członkiem naszego stowarzyszenia należy:

  • wypełnić deklarację członkowską (w załączeniu),
  • dołączyć 2 zdjęcia (format paszportowy),
  • dokonać wpłaty 70 zł (w tym: 20 zł wpisowego, 35 zł opłata znaczka do legitymacji, 15 zł opłata członkowska na PGW).

 

Deklaracje należy składać u Przewodniczących Regionów IPA, którzy przekażą następnie do Sekretarza PGW w Białymstoku w celu zatwierdzenia kandydatur przez Prezydium Zarządu PGW w Białymstoku.

 

Adres Regionu: 

Podlaska Grupa Wojewódzka IPA w Białymstoku   
Region IPA Białystok 
ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok 

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka

 

Prezydium Zarządu International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka

1. Dariusz Kuzia  – prezes, / tel. 48 694 710 818 /  

2. Radosław Skubina   – sekretarz, / tel. 48 504 050 521/ 

3. Andrzej Wakulewski  – zastępca sekretarza,

4. Cezary Wyrwas    – skarbnik, 

5. Zbigniew Świerzbiński – członek,  

6. Sławomir Zrajkowski  – członek,  

7. Mirosław Zyskowski   – członek. 

Komisja Rewizyjna International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka

1.Małgorzata Czarniecka – przewodnicząca,

2.Mariusz Kozikowski    – członek,

3.Konstanty Panasiuk   – członek.

 

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Białystok

 

Prezydium International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Białystok

1. Sławomir Zrajkowski  – przewodniczący, / tel. 48 601 347 123 /  

2. Andrzej Wakulewski – sekretarz, 

3. Katarzyna Ostrowska – zastępca sekretarza,

4. Piotr Auchimik     – skarbnik,  

5. Artur Daszuta  – członek,  

6. Krzysztof Pawłowski – członek,  

7. Andrzej Puchalski   – członek. 

 

Komisja Rewizyjna International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Białystok

 

1. Stanisław Przybysz – przewodniczący,

2. Jolanta Łuszyńska – członek,

3. Jerzy Iwaniuk – członek.

 

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Łomża

 

Prezydium International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Łomża

1. Krzysztof Ostrowski  – przewodniczący, / tel. 48 606 563 463 /  

2. Mariusz Kozikowski – sekretarz, 

3. Mirosław Zyskowski – skarbnik,

4. Grzegorz Kamiński – członek,  

5. Dariusz Kuzia  – członek,  

6. Piotr Ostrowski – członek,  

 

Komisja Rewizyjna International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Łomża

1. Krzysztof Ostrowski – przewodniczący,

2. Jacek Januszewski – członek,

3. Łukasz Osiński    – członek.

 

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Suwałki

 

Prezydium International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Suwałki

1. Hubert Konopko   – przewodniczący, / tel. 48 608 391 847 /  

2. Radosław Skubina – sekretarz, 

3. Grzegorz Kiec – zastępca sekretarza,

4. Zbigniew Świerzbiński – skarbnik,  

5. Adam Matelak  – członek,  

 

Komisja Rewizyjna International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Suwałki

1. Szczepan Szuklewicz – przewodniczący,

2. Dariusz Dabulis  – członek,

3. Grzegorz Dąbrowski – członek.

 

Komisja Rewizyjna International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Łomża

1. Jacek Januszewski – przewodniczący,

2. Łukasz Osiński  – członek,

3. Karolina Borawska – członek.

 

Powrót na górę strony