Komendanci - Kierownictwo KWP -  Policja Podlaska

Kierownictwo KWP

Komendanci

Data publikacji 15.02.2005

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI  POLICJI
W BIAŁYMSTOKU

nadinspektor Robert Szewc


I ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

 inspektor Jacek Kumpiałowski

 


ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

młodszy inspektor Jacek Tarnowski


ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

mgr inż SŁAWOMIR WILCZEWSKI