Kierownictwo KWP

Komendanci

Data publikacji 21.11.2022

nadinsp. Robert Szewc

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Zamościu. Służył we wszystkich pionach Policji. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu
 • p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu
 • p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • p.o. I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
 • p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
 • od 15.05.2020 r. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant

 

 

 

insp. Jacek Kumpiałowski

I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku i od początku był związany z pionem prewencji. Służył głównie w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku i komórkach sztabowych. Tam przechodził kolejne szczeble kariery i zdobywał doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych.


Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • p.o. Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku
 • Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku
 • p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 • Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 •  p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
 • od 05.09.2017 r. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

insp. Jacek Tarnowski

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Służbę w Policji rozpoczął w 1997 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym. Zdobywał doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych.


Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku  
 • Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
 • p.o. Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
 • Komendant Miejski Policji w Suwałkach
 • p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
 • od 01.10.2017 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

mgr inż. Sławomir Wilczewski

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Jest absolwentem Instytutu Budownictwa Lądowego Politechniki Białostockiej. Pracę w Policji rozpoczął w 1993 roku i od początku związany jest z pionem logistycznym. Posiada uprawnienia kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Zdobywał doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych.


Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik zespołu w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 • Dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 • od 01.03.2007 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złoty Medal za Zasługi dla Policji
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Policji
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Policji

 

 

 

 

Powrót na górę strony