Koleżanki i Koledzy !!!

Data publikacji 09.03.2012

                         

              Serdecznie witam Koleżanki i Kolegów w imieniu własnym oraz całego Zarządu   Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Znaczna część funkcjonariuszy i pracowników cywilnych   KWP  w  Białymstoku   należy już  do  KZP,  pozostałych zapraszam, a także zachęcam  do  zapoznania  się   z  zasadami obowiązującym   w  naszej Kasie i wstąpienia w  nasze szeregi. Mam nadzieję, że  strona ta  okaże się przydatna  zarówno obecnym członkom, jak i pozostałym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym garnizonu podlaskiego.  

 

                                                                                                                               Przewodniczący KKOP

 

                                                                                                                                

Powrót na górę strony