Kontakt - Policja Podlaska

Kontakt

Data publikacji 07.03.2012

Wszelkich informacji dotyczących działalności Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
udziela p. Małgorzata Aronowicz z  Wydziału Finansów KWP w Białymstoku
od poniedziałku do czwartku - pokój  nr 207, telefon +48 47 711 36 22.

Powrót na górę strony