Zarząd KZP

Zarząd i Komisja Rewizyjna KZP

Data publikacji 07.03.2012
      
     
     W dniu 31.03.2016 roku w trakcie Walnego Zebrania Członków   wybrany został  nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.    

 

 

                                                         Zarząd KZP

 

                        Jarosław Bzura                                  – przewodniczący

                        Dariusz Skiepko                                –  zastępca przewodniczącego

                        Ewa Kieda                                           – skarbnik

                        Artur Rogalewski                                – sekretarz

 

 

                                         Członkowie Komisji Rewizyjnej KZP

 

                         Elżbieta Darmetko  (przewodnicząca)

                         Marta Rublik               

                         Wojciech Wierzbicki

Powrót na górę strony