NSZZ Pracowników Policji

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji

Data publikacji 15.01.2008

 Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy 
Pracowników Policji 
Wojewódzki Zarząd Zakładowy 
woj. podlaskiego w KWP 
w Białymstoku

 

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65, 
NIP - 966-11-85-751 REGON 050536256 
tel. resort.: 711-25-36, 
tel. resort.: 717-15-80, 
tel. miejski: (85) 670-25-36 
e-mail: nszzpp@bk.policja.gov.pl

 

Prezydium NSZZPP Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego KWP w Białymstoku 
w składzie:

 • przewodniczący – Zdzisław Makowski -  KMP Łomża, 
 • V-ce przewodniczący – Krzysztof Konopko - KMP Suwałki,
 • V-ce przewodnicząca – Małgorzata Bielemuk - KWP Białystok,
 • V-ce przewodnicząca – Agnieszka Marta Łatka - KPP Zambrów,
 • sekretarz – Agnieszka Świętochowska - Bubel – KPP Bielsk Podlaski,
 • skarbnik - Zofia Rutkwska - emeryt,
 • członek - Katarzyna Krejza - KMP Białystok

oraz członkowie Zarządu:

 • przewodniczący ZT NSZZPP (KMP Łomża) - Zdzisław Makowski,
 • przewodnicząca ZT NSZZPP (KMP Białystok) – Katarzyna Krejza,
 • przewodnicząca ZT NSZZPP (KPP Zambrów) – Agnieszka Łatka,
 • przewodniczący ZT NSZZPP (KMP Suwałki) – Krzysztof Konopko,
 • przewodnicząca ZT NSZZPP (KPP Kolno) – Monika Noniewicz,
 • przewodnicząca ZT NSZZPP (KPP Grajewo) – Monika Sztejno,
 • przewodniczący ZT NSZZPP (KPP Augustów) – Artur Czyżewski,
 • przewodnicząca ZT NSZZPP (KPP Bielsk Podlaski) – Agnieszka Świętochowska - Bubel,
 • przewodnicząca ZT NSZZPP (KPP Siemiatycze) – Aldona Ryszczuk,
 • przewodnicząca ZT NSZZPP (KPP Mońki) – Ewa Niemotko,
 • przewodnicząca ZT NSZZPP (KPP Hajnówka) – Magdalena Baran,
 • przewodniczący ZT NSZZPP (KPP Wysokie Mazowieckie) - Tomasz Grużewski,
 • przewodnicząca ZT NSZZPP (KWP Białystok) – Małgorzata Bielemuk

Komisja Rewizyjna:

 • przewodnicząca – Brygida Borawska – KMP Łomża,
 • członek – Marta Porowska – KMP Białystok,
 • członek – Iwona Bobowicz – KMP Suwałki.
Powrót na górę strony