OM NSZZ "Solidarność"

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Cywilnych Policji, ABW, Straży Granicznej Oddział w Białymstoku

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Policji, ABW, Straży Granicznej
oddział w
Białymstoku

 

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65, 
NIP - 583-315-82-13 REGON 221841062
tel. resort.:+48 47 711-36-68, 
tel. resort.: +48 47 711-26-33, 
e-mail: nszz.solidarnosc.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Prezydium OM NSZZ Solidarność Pracowników Policji, ABW, Straży Granicznej oddział w Białymstoku
w składzie:

  • przewodnicząca – Edyta Łapińska
  • Z-ca przewodniczącej – Przemysław Siemieniuk
  • Z-ca przewodniczącej – Wojciech Wierzbicki

oraz reprezentanci kół terenowych:

  • koło KWP w Białymstoku - Edyta Łapińska
  • koło KMP w Białymstoku – Przemysław Siemieniuk,
  • koło KPP w Augustowie – Bodan Milewski,
  • koło KPP w Sejnach – Ewa Szturgurewska,
  • koło KMP w Suwałkach – Monika Szpakowska,
  • koło KPP w Wysokiem-Mazowieckiem – Beata Wdzieńkońska,
  • koło KPP w Hajnówce - Brygida Kosakowska.
Powrót na górę strony