2006 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
12.07.2006
Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych w wersjach OK, OP, RD dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
07.07.2006
Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów i umywalni w budynku D Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4
04.07.2006
Przetarg nieograniczony obsługę bankową Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie prowadzenia pomocniczych rachunków bankowych, funkcjonujących w ramach akredytywy budżetowej w 13 powiatach (kmp/kpp) na terenie województwa podlaskiego

Wybierz Strony

Powrót na górę strony