Licytacja elektroniczna na papier kserograficzny (L-53-2013) - 2013 -  Policja Podlaska