Dostawa sprzętu informatycznego oraz urządzeń drukujących. - 2014 -  Policja Podlaska