Postępowania o zamówienia

Świadczenie usług medycznych obejmujących badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Policji województwa podlaskiego oraz pracowników i funkcjonariuszy CBŚ i BSW KGP z miejscem pełnienia służby i pracy w jednostkach Policji woj. podlaskiego - III.

Data publikacji 15.11.2019

Przedmiotowe usługi zaliczają się do tzw. usług społecznych, zgodnie z art. 138h ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe dane dotyczące postępowania znajdują się w zakładce "Zamówienia na usługi społeczne" pod adresem:

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/zamowienia/zamowienia-na-uslugi-sp/61282,Swiadczenie-uslug-medycznych-obejmujacych-badania-z-zakresu-medycyny-pracy-dla-p.html

 

Powrót na górę strony