Postępowania o zamówienia

ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ANPR SŁUŻĄCEGO DO ODCZYTU i ANALIZY TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU w RAMACH PROJEKTU „DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WYKRYWCZYCH w WALCE z PRZESTĘPCZOŚCIĄ” REALIZOWANEGO w RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A LITWA – POLSKA.

Data publikacji 22.12.2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/409534

Na stronie znajduje się link przekierowujący na stronę: https://platformazakupowa.pl/transakcja/409534

Powrót na górę strony