Zamówienia publiczne < 30 000 EUR

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
L-12/15/MG poniżej 30.000 euro 22.10.2015
Dostawa 16 kompletów radiolinii
27.10.2015 Rozstrzygnięte
C-13/15/IW poniżej 30.000 euro 39515400-9 27.10.2015
Dostawa i montaż żaluzji i rolet
02.11.2015 Rozstrzygnięte
C-14/15/DA poniżej 30.000 euro 30000 30.10.2015
Dostawa maszyn biurowych
09.11.2015 Rozstrzygnięte
L-15/15/MG poniżej 30.000 euro 32420000-3 16.12.2015
Dostawa sprzętu sieciowego
18.12.2015 Rozstrzygnięte
L-16/15/MG poniżej 30.000 euro 16.12.2015
Dostawa rejestratorów rozmów telefonicznych i radiowych KSRE 332 w ukompletowaniu
18.12.2015 Rozstrzygnięte

Wybierz Strony

Powrót na górę strony