2008 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
07.08.2008
Przetarg nieograniczony na remont budynku administracyjno - mieszkalnego Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia 6.
05.08.2008
Przetarg nieograniczony na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji na terenie województwa podlaskiego
05.08.2008
Przetarg nieograniczony na dostawy przedmiotów mundurowych i wyposażenia specjalnego.
05.08.2008
Przetarg nieograniczony na DOSTAWY WĘGLA DO JEDNOSTEK KWP W BIAŁYMSTOKU
(sprawa nr 23/C/08-2)
29.07.2008
Przetarg nieograniczony na remont części administracyjnej budynku szkoleniowo-sztabowego Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 58
29.07.2008
Przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę serwisową urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu DRAGER 7410 w ilości 76 sztuk.
25.07.2008
Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów przewoźnych typu A oraz noszonych typu B pracujących w systemach analogowych w paśmie VHF wraz z wyposażeniem
24.07.2008
Przetarg nieograniczony na usługę holowania pojazdów zatrzymanych do dyspozycji Policji
17.07.2008
Przetarg nieograniczony na dostawę reflektometru światłowodowego, spawarki światłowodowej z wyposażeniem oraz zestawu do pomiaru tłumienia metodą transmisyjną
17.07.2008
Przetarg nieograniczony na REMONT I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 65
(SPRAWA NR 37/C/08-2)
Powrót na górę strony