2008 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
15.07.2008
Przetarg nieograniczony na dostawy przedmiotów mundurowych i wyposażenia specjalnego
11.07.2008
Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do jednostek Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
11.07.2008
Przetarg nieograniczony na DOSTAWY WĘGLA DO JEDNOSTEK KWP W BIAŁYMSTOKU sprawa nr 23/C/08)
09.07.2008
Przetarg nieograniczony na DOSTAWY 447 szt. SAMOCHODÓW OSOBOWYCH OZNAKOWANYCH POLICJI (sprawa nr 75/S/08)
08.07.2008
Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę budynków administracyjno-mieszkalnych Posterunków Policji w Krynkach, Janowie i Sidrze
04.07.2008
Przetarg nieograniczony na remont dojazdów zewnętrznych do budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie przy ul. Wojska Polskiego 4A.
03.07.2008
Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę wejścia do budynku Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 1
01.07.2008
Przetarg nieograniczony na remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 29
27.06.2008
Zamówienie z wolnej ręki na dzierżąwę kanalizacji teletechnicznej na terenie woj. podlaskiego
27.06.2008
Przetarg nieograniczony na roboty remontowo budowlane w budynku administracyjno - mieszkalnym Posterunku Policji w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 20.
Powrót na górę strony