Zamówienia publiczne > 130 000 PLN

Lp Przedmiot Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawa samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 na potrzeby Policji 25.08.2022 r. godz.10:00 35/S/22 Link
2 REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH CBŚP, ZARZĄD W BIAŁYMSTOKU, WYDZIAŁ W SUWAŁKACH PRZY UL. PUŁASKIEGO 26 29.08.2022 r. godz.09:30 34/C/22 Link
3 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Policji woj. podlaskiego (2). 25.08.2022 r. godz.09:30 33/C/22 Link
4 Dostawa aparatów telefonicznych IP (2) 17.08.2022 r. godz.09:30 32/L/22 Link
5 Dostawa samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 na potrzeby Policji. 09.08.2022 r. godz.09:30 30/S/22 Link
6 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI - W REJONIE DZIAŁANIA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO -3 20.07.2022 r. godz.09:30 29/S/22 Link
7 Dostawa paliwa do zbiorników podziemnych na resortową stację paliw KWP w Białymstoku 04.08.2022 r. godz.09:30 26/S/22 Link
8 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I FAKSÓW NA POTRZEBY KWP W BIAŁYMSTOKU I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 18.07.2022 r. godz.09:30 28/L/22 Link
9 Dostawa mebli biurowych do obiektów Policji woj. podlaskiego 28.07.2022 r. godz.09:30 22/C/22 Link
10 Dostawa aparatów telefonicznych IP 07.07.2022 r. godz.09:30 24/L/22 Link
Powrót na górę strony