Zamówienia publiczne > 130 000 PLN

Lp Przedmiot Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH 29.05.2024 r. godz.09:30 16/L/24 Link
2 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU przy ul. H. SIENKIEWICZA 65 – III etap 03.06.2024 r. godz.09:30 18/C/24 Link
3 BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W ŚNIADOWIE 05.06.2024 r. godz.09:30 19/C24 Link
4 DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH, OLEJÓW PRZEKŁADNIOWYCH, PŁYNÓW HAMULCOWYCH, PŁYNÓW CHŁODZĄCYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO 08.05.2024 r. godz.09:30 15/S/24 Link
5 ŚWIADCZENIE USŁUGI GASTRONOMICZNEJ, HOTELARSKIEJ, KONFERENCYJNEJ oraz USŁUGI TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 18.04.2024 r. godz.09:30 13/K/24 Link
6 OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU ORAZ URZĄDZEŃ DO POMIARU PRĘDKOŚCI PORUSZAJĄCYCH SIĘ POJAZDÓW 19.04.2024 r. godz.09:30 12/C/24 Link
7 MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 65 NA POTRZEBY ZARZĄDU W BIAŁYMSTOKU CBZC 06.05.2024 r. godz.09:30 11/C/24 Link
8 BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W ŚNIADOWIE 16.04.2024 r. godz.09:30 9/C/24 Link
9 BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W KRYNKACH 16.04.2024 r. godz.09:30 10/C/24 Link
10 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY KWP W BIAŁYMSTOKU I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH 04.04.2024 r. godz.09:30 7/L/24 Link
Powrót na górę strony