2012 -  Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
1/U/12 poniżej 130000 euro 85121000-3 31.10.2012
Przetarg nieograniczony na USŁUGI MEDYCZNE z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
27.12.2012 Zrealizowane
18/S/12 poniżej 130000 euro 09134100-8 09132100- 18.10.2012
Przetarg nieograniczony na ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ON I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB95 DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI W STACJI PALIW ZLOKALIZOWANEJ
W OBRĘBIE ADMINISTRACYJNYM GMINY GRÓDEK
29.10.2012 Unieważnione
9/C/12 poniżej 130000 euro 09111210-5 18.10.2012
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DO JEDNOSTEK KWP W BIAŁYMSTOKU
27.11.2012 Zrealizowane
52/C/12 poniżej 5000000 euro 45332400-7 15.10.2012
Przetarg nieograniczony na WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W DWÓCH POMIESZCZENIACH
KPP W MOŃKACH PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 7
19.11.2012 Zrealizowane
13/s/12 poniżej 130000 euro 34351100-3 04.10.2012
Licytacja elektroniczna na DOSTAWĘ OPON ZIMOWYCH SAMOCHODOWYCH RÓŻNYCH ROZMIARÓW
24.10.2012 Zrealizowane
51/S/12 poniżej 130000 euro 50118110-9 24.09.2012
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻB
05.11.2012 Zrealizowane
48/C/12 poniżej 130000 euro 09300000-2 14.09.2012
Postępowanie z wolnej ręki na dostawę energii cieplnej do obiektu KP I w Białymstoku
14.09.2012 Zrealizowane
50/C/12 poniżej 5000000 euro 45216110-8 07.09.2012
Przetarg nieograniczony na BUDOWĘ BUDYNKU WARSZTATOWO – GARAŻOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEM NA TERENIE KPP W SOKÓŁCE, UL. BIAŁOSTOCKA 69 B
24.10.2012 Zrealizowane
47/C/12 poniżej 5000000 euro 45233140-2 29.08.2012
Przetarg nieograniczony na WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI I PARKINGÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NA TERENIE POSESJI PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 65 W BIAŁYMSTOKU
02.10.2012 Zrealizowane
45/C/12 poniżej 5000000 euro 45453000-7, 45216110 13.08.2012
Przetarg nieograniczony na REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BUDYNKU „D” KMP W SUWAŁKACH PRZY UL. PUŁASKIEGO 26 NA RZECZ TERENOWEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
01.10.2012 Zrealizowane

Wybierz Strony