2012 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
16/S/12 poniżej 130000 euro 34300000-0 10.08.2012
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
24.09.2012 Zrealizowane
46/C/12 poniżej 130000 euro 66114000-2, 38432210 10.08.2012
Przetarg nieograniczony na LEASING CHROMATOGRAFU GAZOWEGO z DETEKTOREM MASOWYM wraz z WYPOSAŻENIEM
27.08.2012 Unieważnione
43/L/12 poniżej 130000 euro 32412100-5, 32562200 08.08.2012
Przetarg nieograniczony na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ LINII ŚWIATŁOWODOWEJ ŁĄCZĄCEJ OST 112 Z KP PSP W ZAMBROWIE ORAZ BUDOWĘ TEJ LINII ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
27.08.2012 Zrealizowane
20/S/12 poniżej 130000 euro 50118110-9 03.08.2012
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻB
01.10.2012 Zrealizowane
44/S/12 poniżej 130000 euro 34351100-3 30.07.2012
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ OPON SAMOCHODOWYCH LETNICH RÓŻNYCH ROZMIARÓW
04.09.2012 Zrealizowane
29/C/12 poniżej 5000000 euro 454530000-7 25.07.2012
Przetarg nieograniczony na ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM KPP w HAJNÓWCE
przy ul. ARMII KRAJOWEJ 1
23.08.2012 Zrealizowane
42/L/12 poniżej 130000 euro 32412100-5 19.07.2012
Przetarg nieograniczony na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NA BUDOWĘ LINII ŚWIATŁOWODOWYCH ORAZ BUDOWĘ TYCH LINII ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ (II ETAP)
09.08.2012 Zrealizowane
36/C/12 poniżej 130000 euro 66114000-2 17.07.2012
Przetarg nieograniczony na LEASING CHROMATOGRAFU GAZOWEGO z DETEKTOREM MASOWYM
wraz z WYPOSAŻENIEM
03.08.2012 Unieważnione
39/C/12 poniżej 5000000 euro 45231300-8 13.07.2012
Przetarg nieograniczony na PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY BUDYNKU „D” w SUWAŁKACH, ul. PUŁASKIEGO 26
22.08.2012 Zrealizowane
41/C/12 poniżej 5000000 euro 45231300- 8, 4521611 13.07.2012
Przetarg nieograniczony na ODPROWADZANIE WÓD GRUNTOWYCH I DESZCZOWYCH WRAZ Z REMONTEM KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM KPP W SIEMIATYCZACH
22.08.2012 Zrealizowane
Powrót na górę strony