2012 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
32/C/12 poniżej 5000000 euro 45216110-8 24.05.2012
Przetarg nieograniczony na REMONT BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI w SUCHOWOLI przy ul. 3-go Maja 33
06.07.2012 Zrealizowane
28/C/12 poniżej 5000000 euro 45453000-7 22.05.2012
Przetarg nieograniczony na REMONT BUDYNKÓW KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w SIEMIATYCZACH
przy ul. ZIELONEJ 3
26.06.2012 Zrealizowane
30/C/12 poniżej 5000000 euro 45216110-8 17.05.2012
Przetarg nieograniczony na REMONT WEWNĘTRZNY BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU, UL. SIENKIEWICZA 65
19.06.2012 Zrealizowane
31/C/12 poniżej 5000000 euro 45453000-7 10.05.2012
Przetarg nieograniczony na ROBOTY REMONTOWE W OBIEKTACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. BEMA 4
21.06.2012 Zrealizowane
26/C/12 poniżej 5000000 euro 45216110-8, 45453000 24.04.2012
Przetarg nieograniczony na REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO POSTERUNKU POLICJI W NURCU STACJI PRZY UL. SZKOLNEJ 12
04.06.2012 Zrealizowane
24/C/12 poniżej 130000 euro 39130000-2 24.04.2012
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH
15.06.2012 Zrealizowane
27/C/12 poniżej 5000000 euro 45216110-8 16.04.2012
Przetarg nieograniczony na REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOKÓŁCE, ul. BIAŁOSTOCKA 69 B
30.05.2012 Zrealizowane
25/C/12 poniżej 5000000 euro 452161108 16.04.2012
Przetarg nieograniczony na REMONT PAWILONU PSÓW SŁUŻBOWYCH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. 27 LIPCA 58
31.05.2012 Zrealizowane
6/C/12 poniżej 130000 euro 90511000-2 06.04.2012
Przetarg nieograniczony na USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH KOMUNALNYCH z OBIEKTÓW POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
28.05.2012 Zrealizowane
12/S/12 poniżej 130000 euro 34351100-3 02.03.2012
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ OPON SAMOCHODOWYCH LETNICH RÓŻNYCH ROZMIARÓW
04.04.2012 Zrealizowane
Powrót na górę strony