Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
29/C/19 poniżej 5.548.000 euro 45216110-8 21.06.2019
PRZEBUDOWA CZĘŚCI LEWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 65 NA POMIESZCZENIA SŁUŻBOWE – II ETAP
08.07.2019 Unieważnione
28/L/19 poniżej 5.548.000 euro 71220000-6, 45314310-7 , 45231600-1 , 45000000-7 18.06.2019
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA I UŁOŻENIE KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH w KANALIZACJACH TELETECHNICZNYCH
03.07.2019 Zrealizowane
13/L/19 poniżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30232110-8, 38520000-6 18.06.2019
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
01.07.2019 Zrealizowane
26/C/19 powyżej 144.000 euro 09300000-2 05.06.2019
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI woj. PODLASKIEGO
09.07.2019 Zrealizowane
25/C/19 poniżej 5548000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 27.05.2019
Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Nowogrodzie
11.06.2019 Zrealizowane
6/C/19 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 27.05.2019
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W SZYPLISZKACH
11.06.2019 Zrealizowane
23/L/19 poniżej 5548000 euro 71220000-6 23.05.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i ułożenie kabli światłowodowych w kanalizacjach teletechnicznych
07.06.2019 Zrealizowane
9/L/19 poniżej 144.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30192113-6, 30192300-4 22.05.2019
LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH I FAKSÓW
31.05.2019 Zrealizowane
24/C/19 poniżej 144.000 euro 09300000-2 15.05.2019
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI WOJ. PODLASKIEGO - 2
23.05.2019 Unieważnione
8/C/19 poniżej 144.000 euro 30197644-2 18.04.2019
Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego
26.04.2019 Zrealizowane
Powrót na górę strony