Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
12/S/15 poniżej 134.000 euro 34351100-3 19.03.2015
Licytacja elektroniczna na dostawy opon letnich samochodowych różnych rozmiarów
27.03.2015 Zrealizowane
4/C/15 poniżej 134.000 euro 30192000-1, 30197630-1, 30192113-6 04.03.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych, wkładów drukujących i papieru offsetowego
Zrealizowane
20/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 27.02.2015
Termomodernizacja Komisariatu Policji w Choroszczy, ul. Lipowa 2
16.03.2015 Zrealizowane
1/C/15 powyżej 134.000 euro 85121000-3 09.02.2015
ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH BADANIE OSÓB ZATRZYMANYCH przez POLICJĘ na TERENIE DZIAŁANIA KWP w BIAŁYMSTOKU
18.02.2015 Zrealizowane
5/C/15 poniżej 134.000 euro 30197644-2 03.02.2015
Licytacja elektroniczna na dostawy papieru kserograficznego
10.02.2015 Zrealizowane
Powrót na górę strony