Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
5/C/19 poniżej 5548000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 04.02.2019
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W RACZKACH
19.02.2019 Unieważnione
10/C/18 poniżej 144.000 euro 50410000-2 03.12.2018
OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU
11.12.2018 Zrealizowane
32/C/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 09.11.2018
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W SZTABINIE
26.11.2018 Zrealizowane
31/L/18 poniżej 144.000 euro 30213000-5, 30232110-8, 30231300-0 02.11.2018
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
13.11.2018 Zrealizowane
30/S/18 poniżej 144.000 euro 34110000-1 26.10.2018
Dostawa samochodów osobowych (segment C)
05.11.2018 Zrealizowane
29/S/18 poniżej 144.000 euro 34110000-1 19.10.2018
DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NIEOZNAKOWANYCH (SEGMENT C)
06.11.2018 Zrealizowane
27/C/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 18.10.2018
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W GRODZISKU
02.11.2018 Zrealizowane
28/C/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 16.10.2018
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W SOKOŁACH
02.11.2018 Zrealizowane
26/C/18 poniżej 5.548.000 euro 45216000-4 10.10.2018
Modernizacja budynku administracyjnego E-F Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26.
25.10.2018 Zrealizowane
25/C/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 05.10.2018
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W ZAŚCIANKACH
22.10.2018 Zrealizowane
Powrót na górę strony