2007 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
26.11.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę olejów silnikowych do samochodów służbowych.
23.11.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę przedmiotów mundurowych i wyposażenia specjalnego
23.11.2007
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych komunalnych z obiektów Policji na terenie powiatu białostockiego
20.11.2007
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych w 7 jednostkach Policji województwa podlaskiego.
02.11.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę kamer video, aparatów fotograficznych i dyktafonów
31.10.2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę Komisariatu Policji w Łapach przy ul. Głównej 5.
31.10.2007
Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę serwisową urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu
30.10.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny bezołowiowej PB95 i oleju napędowego ON do stacji paliw na terenie działania KWP w Białymstoku
25.10.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych
23.10.2007
Zamówienie z wolnej ręki na usługi przygotowania posiłków profilaktycznych i herbaty dla policjantów oraz żywienie osób zatrzymanych na terenie działania jednostek Policji woj. białostockiego
Powrót na górę strony