2007 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
04.06.2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu i przebudowy obiektów Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, ul. Bema 4.
31.05.2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
29.05.2007
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania remontu budynku wartowni Oddziałów Prewencji Policji w Białymstoku, przy ul. 27 Lipca 58.
25.05.2007
Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę budynku administracyjnego dla potrzeb Policji w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 65 - II etap.
23.05.2007
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania remontu obiektów magazynowych KWP w Białymstoku, przy ul. Wspólnej
21.05.2007
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych w zakresie badania osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
18.05.2007
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych w zakresie badania osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania KWP w Białymstoku
18.05.2007
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych komunalnych z obiektów Policji woj. podlaskiego.
18.05.2007
Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ul. Partyzantów 48B
15.05.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę części zamienych do samochodów marki VW
Powrót na górę strony