2007 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
04.07.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
03.07.2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na kompleksowy remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6.
03.07.2007
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na remont kompleksowy budynku SPAP w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 58
25.06.2007
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
25.06.2007
Przetarg nieograniczony wykonanie dokumentacji technicznej na kompleksowy remont i przebudowę obiektów Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26.
15.06.2007
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych komunalnych z obiektów Policji woj. podlaskiego
13.06.2007
Zamówienie publiczne na dostawę płyty wiórowej i płyty pilśniowej w trybie z wolnej ręki
13.06.2007
Świadczenie usług medycznych w zakresie badania osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania KWP w Białymstoku III -w trybie z wolnej ręki
08.06.2007
Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachów obiektów Stacji Obsługi Transportu KMP w Suwałkach, ul. Przytorowa 9
08.06.2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku stacji obsługi samochodów KWP w Białymstoku przy ul. Hajnowskiej 10
Powrót na górę strony