2007 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
27.02.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę akumulatorów do samochodów służbowych
27.02.2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy stacji paliw znajdującej się na terenie stacji obsługi transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Hajnowskiej 8
21.02.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę baterii i akumulatorów konsumpcyjnych
12.02.2007
Przetarg nieograniczony na dzierżawę łączy z dostępem do sieci internet na terenie województwa podlaskiego II
05.01.2007
Usługa badania z zakresu medycyny pracy
Powrót na górę strony