2014 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
37/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 03.10.2014
Zamówienie z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące remontu budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 29
09.10.2014 Zrealizowane
15/S/14 poniżej 134000 euro 34.30.00.00-0 29.09.2014
Przetarg nieograniczony na DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
28.10.2014 Zrealizowane
36/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 23.09.2014
Przetarg nieograniczony na PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI OGRODZENIA NA TERENIE GARAŻY KWP W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. OGRODOWEJ 21
17.10.2014 Zrealizowane
34/C/14 poniżej 134000 euro 39130000-2 11.09.2014
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH.
17.10.2014 Zrealizowane
14/S/14 poniżej 134000 euro 34.35.11.00-3 05.09.2014
Licytacja elektroniczna na DOSTAWY OPON ZIMOWYCH SAMOCHODOWYCH RÓŻNYCH ROZMIARÓW
01.10.2014 Zrealizowane
33/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 08.08.2014
Przetarg nieograniczony na ROBOTY REMONTOWE W OBIEKTACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. BEMA 4 – ETAP II
16.09.2014 Zrealizowane
32/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 06.08.2014
Przetarg nieograniczony na TERMOMODERNIZACJĘ WYBRANYCH BUDYNKÓW POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – II CZĘŚĆ
05.09.2014 Zrealizowane
7/C/14 poniżej 134000 euro 09111210-5 01.08.2014
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DO JEDNOSTEK POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
02.09.2014 Zrealizowane
9/C/14 poniżej 134000 euro 09135100-5 01.08.2014
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK POLICJI NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO
10.09.2014 Zrealizowane
31/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 24.07.2014
Przetarg nieograniczony na TERMOMODERNIZACJĘ WYBRANYCH BUDYNKÓW POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
29.08.2014 Zrealizowane
Powrót na górę strony