2014 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
23/C/14 poniżej 5186000 euro 45216110-8 04.07.2014
Przetarg nieograniczony na BUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO III KOMISARIATU POLICJI
W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ
22.08.2014 Zrealizowane
24/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 23.06.2014
Przetarg nieograniczony na TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI w KUŹNICY,
ul. SOKÓLSKA 20
22.07.2014 Zrealizowane
29/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 18.06.2014
Przetarg nieograniczony na REMONT CZĘŚCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z ZYSTOSOWANIEM WEJŚCIA GŁÓWNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIELSKU PODLASKIM
29.07.2014 Zrealizowane
25/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 05.06.2014
Zamówienie z wolnej ręki na kompleksowy remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 1– roboty uzupełniające
09.10.2014 Zrealizowane
30/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 28.05.2014
Przetarg nieograniczony na REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W AUGUSTOWIE PRZY UL. BRZOSTOWSKIEGO 6
27.06.2014 Zrealizowane
28/C/14 poniżej 5186000 euro 45332400-7 45453000- 23.05.2014
Przetarg nieograniczony na REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOLNIE
17.06.2014 Zrealizowane
27/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 08.05.2014
Przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM przy ul. LUDOWEJ 13
04.06.2014 Zrealizowane
26/C/14 poniżej 5186000 euro 45453000-7 08.05.2014
Przetarg nieograniczony na ROBOTY REMONTOWE W OBIEKTACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. BEMA 4
04.06.2014 Zrealizowane
11/C/14 poniżej 134000 euro 33954000-2, 24960000 05.05.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do zbierania dowodów biologicznych oraz różnych produktów chemicznych
13.06.2014 Zrealizowane
6/L/14 poniżej 134000 euro 30232110-8, 30231300 17.04.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego
23.05.2014 Zrealizowane
Powrót na górę strony