2014 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
2/U/14 powyżej 134000 euro 85121000-3 19.02.2014
Przetarg nieograniczony na USŁUGI MEDYCZNE z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
26.03.2014 Zrealizowane
4/C/14 poniżej 134000 euro 30192000-1 30197630- 31.01.2014
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ WYROBÓW BIUROWYCH, WKŁADÓW DRUKUJĄCYCH
I PAPIERU OFFSETOWEGO
24.02.2014 Zrealizowane
5/C/14 poniżej 134000 euro 30197644-2 22.01.2014
Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego
17.02.2014 Zrealizowane
1/U/14 poniżej 134000 euro 85121000-3 15.01.2014
Przetarg nieograniczony na WYKONYWANIE KOMISYJNYCH BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW do SŁUŻBY w POLICJI oraz FUNKCJONARIUSZY POLICJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
06.02.2014 Zrealizowane

Wybierz Strony

Powrót na górę strony