2014 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
21/C/14 poniżej 134000 euro 71220000-6 14.04.2014
Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9
23.05.2014 Zrealizowane
22/U/14 poniżej 134000 euro 85121000-3 02.04.2014
Przetarg nieograniczony na USŁUGI MEDYCZNE z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY.
08.04.2014 Zrealizowane
20/C/14 poniżej 134000 euro 71220000-6 27.03.2014
Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
10.04.2014 Zrealizowane
10/C/14 powyżej 134000 euro 09300000-2 26.03.2014
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI woj. PODLASKIEGO
28.05.2014 Zrealizowane
19/U/14 poniżej 134000 euro 85121000-3 19.03.2014
Przetarg nieograniczony na USŁUGI MEDYCZNE z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
04.04.2014 Zrealizowane
18/C/14 poniżej 134000 euro 71220000-6 10.03.2014
Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI, MODERNIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 7 OBIEKTÓW POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
17.04.2014 Zrealizowane
13/S/14 poniżej 134000 euro 34341100-3 06.03.2014
Licytacja elektroniczna na dostawy opon letnich samochodowych różnych rozmiarów
01.04.2014 Zrealizowane
3/L/14 poniżej 134000 euro 30125110-5, 30124300 05.03.2014
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH I FAKSÓW ORAZ NOŚNIKÓW INFORMACJI
25.04.2014 Zrealizowane
16/S/14 poniżej 134000 euro 09211100-2, 09211600 24.02.2014
Licytacja elektroniczna na dostawę olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych
31.03.2014 Zrealizowane
12/S/14 poniżej 134000 euro 31431000-6 20.02.2014
Licytacja elektroniczna na dostawę akumulatorów kwasowych do samochodów różnych marek
27.03.2014 Zrealizowane
Powrót na górę strony