Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
41/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7, 45310000-3 15.10.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące remontu budynku administracyjnego KPP w Kolnie - II etap
Zrealizowane
43/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 14.10.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące robót remontowych KMP w Białymstoku przy ul. Bema 4
Zrealizowane
44/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 08.10.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące kompleksowego remontu budynku administracyjnego KPP w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13-II etap
Zrealizowane
14/S/15 poniżej 134.000 euro 34300000-0 02.10.2015
Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. podlaskiego
12.10.2015 Zrealizowane
40/C/15 poniżej 134.000 euro 45332400-7 09.09.2015
Roboty uzupełniające dotyczące kompleksowego remontu Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie
Zrealizowane
11/L/15 poniżej 134.000 euro 64200000-8 21.08.2015
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ OD OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
02.09.2015 Zrealizowane
39/L/15 poniżej 134.000 euro 30232110-8, 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30232000-4 13.08.2015
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
21.08.2015 Zrealizowane
8/C/15 poniżej 134.000 euro 09135100-5 12.08.2015
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK KWP POLICJI W BIAŁYMSTOKU
21.08.2015 Zrealizowane
7/C/15 poniżej 134.000 euro 09111210-5 12.08.2015
DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DO JEDNOSTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU
20.08.2015 Zrealizowane
15/S/15 powyżej 134.000 euro 09132100-4, 09134100-8 12.08.2015
DOSTAWY PALIW (PB 95 i ON) DO ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH W RESORTOWYCH STACJACH POLICJI
17.09.2015 Zrealizowane
Powrót na górę strony