Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
28/S/15 powyżej 134.000 euro 34110000-1, 34114200-1, 34113000-2 10.08.2015
DOSTAWĘ TRZECH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI
15.09.2015 Zrealizowane
38/C/15 powyżej 134.000 euro 39130000-2 03.08.2015
Dostawa mebli biurowych
07.09.2015 Zrealizowane
37/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45110000-1 24.07.2015
ROZBIÓRKA STACJI PALIW NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SEJNACH
10.08.2015 Zrealizowane
35/L/15 poniżej 134.000 euro 45231600-1 14.07.2015
ZAPROJEKTOWANIE ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZY RADIOLINIOWYCH NA POTRZEBY SIECI OST 112 DO OBIEKTÓW LPR NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK i SUWAŁKI ORAZ RADIOLINII do PSP w AUGUSTOWIE, HAJNÓWCE i SOKÓŁCE
29.07.2015 Zrealizowane
36/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45216110-8, 45231000-5, 45233200-1 09.07.2015
REMONT INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE PRZY UL. BRZOSTOWSKIEGO 6
24.07.2015 Zrealizowane
27/S/15 powyżej 134.000 euro 34110000-1 29.06.2015
DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ
03.08.2015 Zrealizowane
31/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7, 45233200-1, 45231000-5 22.06.2015
REMONT INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. KOPERNIKA 7
07.07.2015 Zrealizowane
34/S/15 poniżej 134.000 euro 50118110-9 22.06.2015
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI
30.06.2015 Zrealizowane
30/L/15 poniżej 134.000 euro 64214400-3, 32415000-5 10.06.2015
ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA KWP W BIAŁYMSTOKU I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO OD OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO - 2
24.06.2015 Zrealizowane
10/L/15 poniżej 134.000 euro 64212000-5, 31712112-8 19.05.2015
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
29.05.2015 Zrealizowane
Powrót na górę strony