Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
26/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 13.05.2015
REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KPP W KOLNIE – ETAP II
28.05.2015 Zrealizowane
3/L/15 poniżej 134.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30192300-4, 30234000-8 12.05.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów oraz nośników informacji
09.04.2015 Zrealizowane
25/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 07.05.2015
KOMPLEKSOWY REMONT OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9
29.05.2015 Zrealizowane
18/S/15 poniżej 134.000 euro 50118110-9 05.05.2015
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI – W REJONIE D
13.05.2015 Unieważnione
9/L/15 poniżej 134.000 euro 64214400-3, 32415000-5 17.04.2015
ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA KWP W BIAŁYMSTOKU I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO OD OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO
11.05.2015 Zrealizowane
6/C/15 powyżej 134.000 euro 09300000-2 01.04.2015
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI woj. PODLASKIEGO
07.05.2015 Rozstrzygnięte
24/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 30.03.2015
ROBOTY REMONTOWE w OBIEKTACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w BIAŁYMSTOKU przy ul. BEMA 4
14.04.2015 Zrealizowane
23/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 30.03.2015
KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KPP W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM – ETAP II
15.04.2015 Zrealizowane
21/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 25.03.2015
KOMPLEKSOWY REMONT KPP W ZAMBROWIE - ETAP I
13.04.2015 Zrealizowane
22/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 24.03.2015
REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KPP W SEJNACH PRZY UL. 1-GO MAJA 13
08.04.2015 Zrealizowane
Powrót na górę strony